Четири банки с интерес към продукт на Фонда на фондовете

Четири водещи банки заявиха интерес към гаранционния продукт на Фонд на фондовете насочен към енергийна ефективност и иновации

Прочети повече