Практиката показва, че много провалени бизнеси е могло да се спасят, ако собствениците и управителите са осъществявали качествен мониторинг и контрол на ключовите за дейността финансови индикатори (KPIs).

От друга страна, не винаги е вярно твърдението, че събирането, обработването и текущият мониторинг на множество финансови данни и показатели автоматично ще подобрят ефективността и финансовото представяне на компанията. Следователно компаниите харчат милиони за актуализиране на информационни системи. Ръководителите се давят в море от данни, които се оказват недостатъчни за постигане на търсените резултати. 

Съвременният бизнес функционира в среда от нарастващо количество данни, но много често те не ни казват нищо, не защото не ги разбираме, а защото не са обобщени и представени в динамика, както и защото не се вниква в причините за промяната на различните индикатори производни от тези данни.

Допълнително, компаниите са съсредоточени в първичното обработване на финансовите данни и много често не инвестират в знания и вътрешни процедури за обработка на тези данни.  Реалността е, че превръщането на планините от данни в ценна и практична финансова информация не е толкова просто и изисква вътрешен ресурс, с който много от фирмите не разполагат текущо или не могат да си осигурят, тъй като изисква време и средства.

Ние вярваме, че това, от което наистина се нуждаят всички организации без значение от обема дейности, които извършват, е индивидуален подход при обработка на финансови данни, който е базиран на прилагането на правилни техники за обработка на данни, както и професионално вникване и разбиране на финансовите индикатори в динамика, вкл. прогнозирането на ефектите върху тях от определени управленски и финансови решения.

Затова ние предлагаме на нашите клиенти индивидуална комплексна услуга по анализ на финансово-счетоводни бази данни, която услуга се базира на вътрешноприсъщата способност на всяка организация да придобива, преобразува, съпоставя и видоизменя финансова информация в динамика, с цел осигуряване на инструменти за вземане на по-добри и навременни финансово-управленски решения.